רק המסומן בכוכבית* חובה. התשלום רק בגמר העבודה

*
*